Våre politikere


Kommunestyret

 • Mitt navn er Ola Nordal. Jeg er 58 år, og jeg har bodd i Ås i 37 år. Jeg er gift, har tre voksne barn og ett barnebarn. Jeg er glad i natur og kultur, både lokalt i Ås og på reise. I 2015 var jeg så heldig å bli valgt til ordfører i Ås. Før det har jeg arbeidet som konsulent og forsker. Jeg har engasjert meg i lokalpolitikk i Ås og i Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker et samfunn der vi tar vare på hverandre, og der alle gis mulighet til å bidra etter evner og muligheter. Jeg er enig i Arbeiderpartiets hovedsaker om arbeid til alle, like muligheter til god helse, satsning på kunnskap og skole, og en klimasatsning med omlegging til et lavutslippssamfunn. I lokalpolitikken er dette gode retningslinjer å ha i de mange små og store valg vi tar som folkevalgte. Nå stiller jeg til gjenvalg, og ber om fornyet tillit. Ås står foran store og viktige oppgaver i de neste fire åra. Jeg ser fram til å fortsette arbeidet med å utvikle gode tjenester innen barnehage, skole, omsorg og tekniske tjenester, og til å lede arbeidet med å utvikle Ås kommune videre.

 • Edvin er 3. kandidat på Arbeiderpartiets liste i Ås og leder i Ås arbeiderforening. Han er vokst opp i Ski, men bor nå i Ås sentrum med samboer. Edvin er opptatt av trygghet i jobb, rettferdig fordeling og sterke felleskapsløsninger. Derfor trenger vi flere heltidsstillinger i Ås, vi trenger gode fellesskoler for alle barn og unge i Ås med dyktige lærere, gode skolebygg og skolemat, og vi trenger en bedre felles eldreomsorg, ikke slippe til komersielle private. Han tror oppgavene Ås står overfor løses best i fellesskap.

 • Emilie Åm

  Emilie står på 2. plass på Ås Arbeiderpartis liste og er vår varaordførerkandidat. Hun er også leder i Ås AUF.

 • Anne Marie er 4. kandidat på Ås Arbeiderpartis liste. Hun er nestleder i Fagforbundet Ås og hovedvernombud i Ås kommune.

 • Ina er 17. kandidat i Ås og Ås Aps øverste kandidat til Viken fylkesting med 25. plass. Hun er leder i AUF nasjonalt og sitter i hovedutvalg for utdanning på fylkestinget i Akershus. Tidligere har hun vært folkevalgt i Averøy kommune i Møre og Romsdal (2007-2011) og i Ås (2011-2015)

 • Anne er Arbeiderpartiets 27. kandidat i Ås. Hun har vært folkevalgt for AP i Ås gjennom mange år, og stiller gjerne opp denne perioden også Å ha fokus på de svakeste har alltid betydd mye for henne, både i jobb og som politiker. Arbeiderpartiets satsing på helse, spesielt med fokus på barn og unge blir en viktig sak framover. Anne vil gjerne være med på dette.

 • Einride Berg

  Einride er 5. kandidat på Arbeiderpartiets liste i Ås.

 • Ida Hoem Olsen

 • Gro Lundgård

  Gro er Arbeiderpartiets 8. kandidat i Ås


Styret

 • Kristin er Arbeiderpartiets 19. kandidat i Ås.

 • Emilie Åm

  Emilie står på 2. plass på Ås Arbeiderpartis liste og er vår varaordførerkandidat. Hun er også leder i Ås AUF.

 • Edvin er 3. kandidat på Arbeiderpartiets liste i Ås og leder i Ås arbeiderforening. Han er vokst opp i Ski, men bor nå i Ås sentrum med samboer. Edvin er opptatt av trygghet i jobb, rettferdig fordeling og sterke felleskapsløsninger. Derfor trenger vi flere heltidsstillinger i Ås, vi trenger gode fellesskoler for alle barn og unge i Ås med dyktige lærere, gode skolebygg og skolemat, og vi trenger en bedre felles eldreomsorg, ikke slippe til komersielle private. Han tror oppgavene Ås står overfor løses best i fellesskap.

 • Mitt navn er Ola Nordal. Jeg er 58 år, og jeg har bodd i Ås i 37 år. Jeg er gift, har tre voksne barn og ett barnebarn. Jeg er glad i natur og kultur, både lokalt i Ås og på reise. I 2015 var jeg så heldig å bli valgt til ordfører i Ås. Før det har jeg arbeidet som konsulent og forsker. Jeg har engasjert meg i lokalpolitikk i Ås og i Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker et samfunn der vi tar vare på hverandre, og der alle gis mulighet til å bidra etter evner og muligheter. Jeg er enig i Arbeiderpartiets hovedsaker om arbeid til alle, like muligheter til god helse, satsning på kunnskap og skole, og en klimasatsning med omlegging til et lavutslippssamfunn. I lokalpolitikken er dette gode retningslinjer å ha i de mange små og store valg vi tar som folkevalgte. Nå stiller jeg til gjenvalg, og ber om fornyet tillit. Ås står foran store og viktige oppgaver i de neste fire åra. Jeg ser fram til å fortsette arbeidet med å utvikle gode tjenester innen barnehage, skole, omsorg og tekniske tjenester, og til å lede arbeidet med å utvikle Ås kommune videre.

 • Stein Barli

  Stein er Arbeiderpartiets 9. kandidat i Ås.