Arbeiderpartiet og samarbeidspartier

Samarbeidsplattform 2019-2023

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Rødt og Kristelig Folkeparti ble etter kommunevalget 2019 enige om å inngå politisk og valgteknisk samarbeid for perioden 2019-2023.

Hele samarbeidsplattformen kan du lese i vedlegget.