Ås Ap med klima-gjennomslag på årsmøte i Akershus Ap

Ås Ap

Ås Arbeiderparti fikk gjennomslag for to klima- og miljøforslag på årsmøte i Akershus Arbeiderparti 13. og 14. mars.  

Live Holck Johannessen, Ola Nordal og Edvin Søvik deltok på årsmøte som delegater fra Ås Arbeiderparti. I tillegg deltok Ina Libak som observatør fra fylkestingsgruppa.

Ås Arbeiderparti engasjerte seg blant annet i klima, miljø - og skolepolitikken. To forslag fra Ås Ap om at kommuner skal kunne stille krav om fossilfrie anleggsplass ved reguleringsplaner, og om statlig støtte til at rehabilitering og oppgradering av studentboliger, ble vedtatt. I tillegg tok Ås Arbeiderparti til ordet for en strengere og mer miljøvennlig definisjon av iskanten, men ble der nedstemt med knapp margin.

Ås Arbeiderparti deltok også i skoledebatten, og fikk gjennomslag for ikke å bruke begrepet "heldagsskole". I stedet vedtok årsmøte å innføre en helhetlig skolehverdag, med både fag og kunnskap, tid for lek, skolemåltid, fysisk aktivitet og leksehjelp.

Det ble vedtatt mange gode politiske uttalelser om et tryggere arbeidsliv, mer rettferdig fordeling, trygg helsepolitikk og en offensiv boligpolitikk. Uttalelsene skal vise vei for en ny Arbeiderparti-ledet regjering etter valget.

Ås Arbeiderparti er klar for stortingsvalgkampen 2021. Vi trenger en ny regjering som styrker vår felles velferd, sikrer trygghet for arbeid og i arbeid, og skaper en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. En slik regjering må ledes av Arbeiderpartiet.

Ås Arbeiderpartis Ina Libak, ble også valgt som nytt styremedlem i Akershus Arbeiderparti. Vi gratulerer!