Invitasjon medlemsmøte

Til medlemmene i Ås Arbeiderparti Vi inviterer til medlemsmøte 30.08.2016 på Kulturhuset, Lille sal kl. 19.00. Ås Arbeiderparti inviterer medlemmene til møte om nominasjonen til Stortingsvalget 2017. Listeforslaget fra nominasjonskomiteen skal behandles og videresendes fylkespartiet. Vår kandidat er Anne Odenmarck som foreløpig er plassert på 8. plass. Endringsforslag til lista må sendes inn via kommunepartiet. Listeforslaget er vedlagt. Vel møtt til debatt! Anne Odenmarck Leder Ås Arbeiderparti

Til: Kommunepartiene

AUF i Akershus

Partiavdelinger

Nominasjonskomiteens første forslag til stortingsvalgliste for 2017

Vi viser til tidligere utsendt informasjon om nominasjonsprosessen i Akershus Arbeiderparti, samt

partiets vedtekters regulering av nominasjon til Stortingsvalg. Nominasjonskomiteen sendte i februar

ut brev til alle partiavdelinger, kommunepartier og AUF i Akershus hvor det ble åpnet for å sende inn

forslag på kandidater til Stortingsvalglisten for 2017. Samtidig ble det sendt ut brev til listekandidater

på Stortingslista i 2013 med spørsmål om de ønsket renominasjon. Til sammen har

nominasjonskomiteen hatt 54 forslag på kandidater til behandling.

På sitt møte den 23. mai behandlet nominasjonskomiteen sitt første forslag til stortingsvalgliste for

2017. Listeforslaget sendes, i henhold til vedtektene, ut til behandling i partiorganisasjonen.

Kommunepartiene og AUF i Akershus bes om å komme med eventuelle endringsforslag til listen

innen tirsdag 30. august. Endringsforslagene sendes på e-post til nominasjonskomiteens sekretær,

Sigmund Valberg på sigmund.valberg@arbeiderpartiet.no. Partiavdelinger som ønsker å komme med

endringsforslag må gjøre det via kommunepartiet. Vi oppfordrer kommunepartiene til å legge frem

listeforslaget til behandling på medlemsmøte.

Nominasjonskomiteen vil etter høringsfristen 30. august behandle endringsforslagene som er

kommet inn og legge frem sitt endelige forslag i slutten av september.

Dersom dere har spørsmål om forslaget skal disse rettes til nominasjonskomiteens leder, Åge Tovan

(tlf: 909 16 110 eller e-post: age.tovan@gmail.com). Spørsmål om nominasjonsprosess eller andre

forhold knyttet til hvordan dere sender inn eller formulerer endringsforslagene, rettes til

fylkessekretær Sigmund Valberg (tlf: 410 45 637 eller e-post: sigmund.valberg@arbeiderpartiet.no).

Med vennlig hilsen

Åge Tovan /sign./ Sigmund Valberg /sign./

Leder Sekretær

Nominasjonskomiteens første forslag til Stortingsvalgliste for Akershus Arbeiderparti 2017.

1. Anniken Huitfeldt, Ullensaker (f. 1969)

2. Sverre Myrli, Skedsmo (f. 1971)

3. Nina Sandberg, Nesodden (f. 1967)

4. Åsmund Aukrust, Bærum (f. 1985)

5. Tuva Moflag, Ski (f. 1979)

6. Mani Hussaini, Ullensaker (f. 1987)

Dissens: Ivar H. Kristensen, Asker (4 stemmer)

7. Ivar H. Kristensen, Asker (f. 1968)

Dissens: Mani Hussaini, Ullensaker (4 stemmer)

8. Anne Odenmarck, Ås (f. 1955)

9. Tonje Brenna, Ullensaker (f. 1987)

10. Halvard Ingebrigtsen, Lørenskog (f. 1970)

11. Kirsten Sandberg Natvig, Bærum (f. 1966)

12. Ole Guttorm Brenden, Eidsvoll (f. 1977)

13. Fatima Valdes Haugstvedt, Oppegård (f. 1959)

14. Martin Ludvigsen, Vestby (f. 1986)

15. Ina Libak, Bærum (f. 1989)

16. Stein Lie, Aurskog-Høland (f. 1961)

17. Maritta Solås Moen, Lørenskog (f. 1970)

18. Ståle Grøtte, Rælingen (f. 1977)

19. Solav Abbas, Asker (f. 1970)

20. Ole Kristian Vefferstad, Ski (f. 1967)

21. Pia Korsnes, Fet (f. 1973)

22. Ole Harald Slemdal, Gjerdrum (f. 1954)

23. Hilde Thorkildsen, Nittedal (f. 1963)