Eks-ordfører Johan Alnes: Derfor skal jeg stemme Arbeiderpartiet

Johan Alnes

Johan Alnes var ordfører i Ås kommune fra 1991-2015

Vår tidligere ordfører Johan Alnes har skrevet disse kloke ordene om hvorfor han skal stemme Arbeiderpartiet ved høstens valg:

Stem Arbeiderpartiet

Det nærmer seg Stortingsvalg og jeg håper du vil benytte stemmeretten.

Jeg skal stemme på Arbeiderpartiet - og det håper jeg at du også vil gjøre.

Dette gjør jeg først og fremst for at Arbeiderpartiet vil arbeide for en utjevning i samfunnet, men der det fortsatt vil være opp til hver enkelt å benytte seg av de muligheter som finnes.

 Arbeiderpartiet i regjering vil jobbe for at folk i arbeidsdyktig alder skal sikres faste stillinger.

- Gode offentlige tjenester er viktig for Arbeiderpartiet

- Sosiale møteplasser for både unge og eldre

- Legge til rette for fritidsaktiviteter

- Følge opp klimasatsingen

.- La pensjonistene følge lønnsveksten i samfunnet – og ikke tape kjøpekraft

- Under koronatiden har Arbeiderpartiet vært en pådriver for å bedre vilkårene for de arbeidsledige, sammen med opposisjonen på Stortinget.


Har du et samfunnsengasjement er du velkommen til å delta i samfunnsutviklingen.

Det er mye lettere å medvirke enn de fleste tror.

Selv har jeg vært aktiv i lokalpolitikken i 36 år, hvorav 24 år som ordfører.

Jeg var kasserer i Nordby IL i 10 år. Styret, med Terje Ødegård i spissen, var sterkt opptatt av at vi måtte få flere idrettsanlegg i Nordby. Etter at jeg ble valgt inn i kommunestyret i 1983 skulle ønskene til idrettslaget realiseres. Senere har det blitt både treningsbane, kunstgress og idrettshall. Ingen får til noe på egen hånd, men det viste seg at det var mange lokalpolitikere, både i Nordby og Ås, som var opptatt av det samme. Jeg erfarte at gode argumenter fikk tilslutning også i politiske organer.

Interessen for lokalpolitikk økte derfor raskt og oppgaver innen helse- og oppvekstsektoren ble prioritert i årene fremover, etter gode forslag fra administrasjonen og etter godt og tillitsfullt samarbeid med de andre partiene.

Jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet først og fremst fordi jeg støttet partiets grunnsyn og partiets evne til å få gjennomført sine valgløfter.

I min ordførertid samarbeidet vi godt med alle partier på kommunenivå. Alle partier måtte få noe som var viktig for dem når budsjettene skulle vedtas. Og det greide vi som regel å få til.

Selv om jeg hittil ikke har finlest forslaget til nytt partiprogram på nasjonalt nivå har jeg merket meg at partiet vil ha en utjevning i det norske samfunnet, og det er nok for meg til å stemme Arbeiderpartiet også i fremtiden.