Representant

Gro Lundgård

Gro Lundgård

Gro er Arbeiderpartiets 8. kandidat i Ås