Styremedlem

Wenche Berg

Wenche har 30 års arbeidserfaring fra ulike statlige virksomheter. Hun sitter i kommunestyret i Ås, og er Akershus Arbeiderpartis 19. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Wenche Berg

Jeg er født på Myre i Vesterålen, men har de siste 24 årene bodd i Ås. Jeg er utdannet kommunalkandidat og har 30 års arbeidserfaring fra ulike statlige virksomheter (Departement, DSB og nå Mattilsynet). Jeg har vært leder i ca 20 år.

Jeg er gift og har tre jenter. Jeg mistet min eldste datter på Utøya i 2011. Jeg har vært politisk aktivt siden jeg var 17 år, og deltatt i studentpolitikk, bydelsutvalg i Oslo, kommunepolitikk i Ås i to perioder samt partiarbeid i Oslo Arbeiderparti og Ås Arbeiderparti, med ulike verv.

Jeg er særlig opptatt av sosiale ulikheter, helse og utdanningspolitikk. I tillegg er jeg svært opptatt av klimautfordringer som jeg mener vi må sette svært høyt på agendaen for neste stortingsvalg. Jeg tilhører nok venstresiden i Ap. Etter 8 år med Høyreregjering er det svært viktig å få til et skifte.